Logo

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Karolina Marszałek

Kontakt

+48 690 050 462
biuro@kancelariamarszalek.pl

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – udział w konferencji

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – udział w konferencji

W dniu 13 stycznia 2022 roku miałam przyjemność wygłosić prelekcję pt. ,,Postępowanie sądowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazie zbliżania się do nich oraz odebranie dziecka z rodziny w sytuacji stosowania przemocy domowej” na zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Uniwersytet SWPS Konferencji Naukowej ,,Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym i systemowym”. Bardzo dziękuję za możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tak ważnym temacie!

Adwokat Karolina Marszałek (d. Hildebrand) pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach prawniczych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i obroniła pracę magisterską pod tytułem „Postępowanie odrębne w sprawach o rozwód". Od 2013 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W trakcie studiów i aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach adwokackich oraz udzielała porad prawnych jako wolontariuszka. Po zdanym egzaminie adwokackim rozpoczęła praktykę prawniczą w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej. Prywatnie jest kochającą mamą i żoną, uwielbia spędzać czas z rodziną i podróżować.

Karolina Marszałek