Logo

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Karolina Marszałek

Kontakt

+48 690 050 462
biuro@kancelariamarszalek.pl

Adwokat Karolina Marszałek gościnnie w Pytaniu na Śniadanie

Adwokat Karolina Marszałek gościnnie w Pytaniu na Śniadanie

Miałam przyjemność być gościem Pytanie na śniadanie. Rozmawialiśmy o alimentach, odpowiedzialności karnej za niewywiązywanie się z obowiązku uiszczania alimentów oraz o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który będzie funkcjonował od 1 grudnia 2021 roku.

Rozmowę można obejrzeć tu:
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/56888098/powstanie-publiczny-rejestr-alimenciarzy?fbclid=IwAR3B2O2ciANVC2CL9xx_8p8ABDcanZaeAO9xEOPlpD47J8_sekz1klMhSb0

Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych, w którym będą ujawniane, m.in. informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Rejestr jest jawny i każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze na stronie  https://prs.ms.gov.pl/krz a znajdziemy tam:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności;

4) sygnaturę akt sprawy;

5) rodzaj wierzytelności;

6) datę ukończenia postępowania egzekucyjnego;

7) datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;

Informacje te będą zamieszczane przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Dane będą automatycznie usuwane po upływie 7 lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Komornik niezwłocznie usuwa z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze dane, gdy po ich ujawnieniu zobowiązanie wygasło, zapadło orzeczenie sądowe z którego wynika, że ujawniona w Rejestrze wierzytelność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Pozdrawiam serdecznie,

adwokat Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek (d. Hildebrand) pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach prawniczych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i obroniła pracę magisterską pod tytułem „Postępowanie odrębne w sprawach o rozwód". Od 2013 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W trakcie studiów i aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach adwokackich oraz udzielała porad prawnych jako wolontariuszka. Po zdanym egzaminie adwokackim rozpoczęła praktykę prawniczą w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej. Prywatnie jest kochającą mamą i żoną, uwielbia spędzać czas z rodziną i podróżować.

Karolina Marszałek