Logo

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Karolina Marszałek

Kontakt

+48 690 050 462
biuro@kancelariamarszalek.pl

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia wszechstronną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prowadzi sprawy o:

 • zapłatę
 • odszkodowania i zadośćuczynienie
 • naruszenie dóbr osobistych
 • ochronę własności i posiadania
 • eksmisję
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu
 • zniesienie współwłasności
 • roszczenia wynikające z umów
 • odwołanie darowizny
 • roszczenia z umowy przedwstępnej
 • ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • uchylenie uchwały wspólnoty mieszankowej lub spółdzielni